هتل ثامن مشهد

آدرس:
خراسان رضوی، مشهد، انتهای بلوار وکیل آباد، اول جاده طرقبه، سمت چپ