جاذبه ها و هتل های شهر داراب

معرفی شهر داراب

شهرستان داراب با قدمتی چند هزارساله در جنوب شرقی استان فارس قرار دارد. شهر داراب مرکز این شهرستانا است. دارابگرد اولین شهر مدور در سرزمین ایران است و الگوی معماری این شهر درساخت شهرهای مدور دیگر مانند تیسفون و گور مورداستفاده قرار گرفته است.

بیشتر
مقصد گردشگری خود را انتخاب کنید:
    loading ...Loading