جاذبه ها و هتل های شهر خور و بیابانک

معرفی شهر خور و بیابانک

خور و بیابانک در استان اصفهان واقع شده و زیبایی و جلوه کویر در آن موج میزند. سرزمین پهناور ایران آکنده از شگفتی های بسیار است. در آنسوی کوههای البرز ایران زمین، سرسبزی و طراوت موج میزند و در دیگر سوی این سرزمین شنزارهایی که با تازیانه توفان در بیابان ها سرگردان هستند و شوره زارهائی که آئینه دار آفتاب هستند. در خور و بیابانک آسمان بر زمین بخیل و زمین خالی از گیاه است. زیباییهای منحصر بفرد کویر در این منطقه مثال زدنی است. روستای عروسان همچون بهشتی در دل کویر به زیبایی میدرخشد. آسمان پرستاره کویر نیز در این منطقه زیبایی خاصی دارد که در هیچ جای دیگر ایران شاید دیدنش ممکن نباشد. راه رفتن با پای برهنه روی شنزارهای گرم کویر خاطره ای بیادماندنی برای مسافران این سرزمین است.بیشتر
مقصد گردشگری خود را انتخاب کنید:
    loading ...Loading