دو تخته 308.000تومان
10% تخفیف
دو تخته 414.000تومان
41% تخفیف
دو تخته 190,000تومان
33% تخفیف
جاذبه ها و هتل های شهر بیله سوار

معرفی شهر بیله سوار

شهرستان بیله سوار
 
نام پيشين بيله سوار در زبانهاي مردم آذربايجان، آران و ارمنستان «آران» (آرانلوق) به معناي دشت آفتابگير گرمسير و زمستانگاه است. بعدها آن را پيل سوار، بيل سوار و سپس بيله سوار ناميدند.بيله سوار در گوشه شمال شرقي اردبیل ودر جنوب رود ارس با فاصله اي حدود 50 كيلومتر از سمت خاور با درياي مازندران قراردارد.
 
بيله سوار، بيش از چهار هزار و پانصد سال تاريخ مدون دارد که در الواح سومر به قلم ساموئيل کريمر ترجمه داود رسايی نام برده شده واز آن تاريخ به بعد نام بيله سوار در بيستون قيد شده و در سنگ گلشين بين مرز ايران و عراق نيز وجود دارد . تاريخ اين شهر در کتاب دياکونوف – رحيم رييس نيا  - پروفسور زهتابی و سايرين وجود دارد. پس از قرارداد ترکمنچای بيله سوار مرکز مغان حاکم نشن بوده است و تا سال 1327 اين مرکزيت پابرجا مانده بود. قبل از پيمان ننگين ترکمنچای شهر بزرگ بيله سوار ميدان جنگ دوازده ساله ايران و روسيه بود. بعد از شصت سال روس ها سعی در نابودی کامل اين شهر داشتند ولی به همت شيرمردان و شيرزنان اين ديار نتواستند به آرزوی ديرينه خود دست يابند. در سفرنامه های سياسی از اين موضوع پرده برداشته شده است.
بیشتر

هتل های شهر بیله سوار

مقصد گردشگری خود را انتخاب کنید:
    loading ...Loading