فوران آتشفشان مایون - لغو و تاخیر چند پرواز داخلی بین مانیل و لیگازپی

 

 

 

کوه و آتشفشان مایون (به انگلیسی: Mayon Volcano) در لیگازپی٬ آلبای فیلیپین به شدت فوران کرده و احتمال فوران خطرناک در عرض چند روز امکان پذیر است. قله مایون با ارتفاع ۲٬۴۶۳ متر از سطح دریا چند روزی هست که فوران کرده و ستون بزرگی از دود٬ گدازه٬ خاکستر و بخار را ایجاد کرده است. 

این فوران حدود ۲۷۰۰۰ روستای اطراف این کوه آتشفشانی را در تاریکی و خطر انفجار بزرگتر در چند روز آینده قرار داده است.

در حال حاضر بغیر از تاخیر و کنسلی چند پرواز داخلی بین مانیل و لگازپی پروازهای دیگر این کشور تحت تاثیر این آتشفشان قرار نگرفته اند.

ستونی از فروان گدازه و دود آتشفشان مایون - فلیپین

فوران آتشفشان مایون - فلیپین

قله و آتشفشان زیبای مایون از اوت ۲۰۱۴ تا به این روز در حال گدازه پراکنی

 

منبع: فاکس نیوز

ترجمه: گروه تریپ یار

شما هم می توانید در این مورد نظر دهید:
گروه ها