ارتباط فلزات سمی در محیط زیست با بیماری های قلبی عروقی

قرارگیری در معرض فلزات سمی موجود در محیط زیست نظیر آرسنیک، سرب، مس و جیوه تبدیل به یک دغدغه جهانی شده است. به گفته محققان، فلزاتی نظیر آرسنیک، سرب، مس و کادمیوم با افزایش ریسک بیماری های قلبی عروقی و بیماری قلبی عروق کرونر مرتبط هستند.

 

در این مطالعه، تیم تحقیق به سرپرستی «راجیو چودری» از دانشگاه کمبریج، نتایج مطالعات اپیدمیولوژیکی را که به بررسی ارتباط آرسنیک، مس، سرب، جیوه و کادمیوم با بیماری قلبی عروق کرونر، سکته و بیماری قلبی-عروقی پرداخته بود، بررسی و تحلیل کردند.

 

آنها ۳۷ مطالعه منتشرشده قبل از دسامبر ۲۰۱۷ را که شامل حدود ۳۵۰ هزار شرکت کننده بود، بررسی کردند. در مجموع ۱۳,۰۳۳ بیماری قلبی عروق کرونر، ۴,۲۰۵ مورد سکته و ۱۵,۲۷۴ عارضه قلبی-عروقی در این مطالعات گزارش شده بود.

 

محققان مشاهده کردند قرارگیری در معرض آرسنیک با ریسک ۲۳ درصدی بیماری قلبی عروق کرونر و ریسک ۳۰ درصدی بیماری قلبی-عروقی مرتبط است اما هیچ ارتباطی با سکته در این مورد یافت نشد.

 

قرارگیری در معرض کادمیوم و مس، با افزایش ریسک نسبی بیماری قلبی عروق کرونر و بیماری قلبی-عروقی مرتبط بود درحالیکه سرب و کادمیوم با افزایش ریسک نسبی سکته (به ترتیب ۶۳ و ۷۲ درصد) مرتبط بودند.

 

در مقابل، هیچ رابطه ای بین جیوه با ریسک بیماری قلبی-عروقی مشاهده نشد.

 

با این حال این یافته ها اهمیت فلزات سمی زیست محیطی را در افزایش ریسک موارد قلبی-عروقی در جهان تقویت می کنند.

شما هم می توانید در این مورد نظر دهید:
گروه ها