ارتباط آلودگی اُزن با سکته مغزی
 مطالعات قبلی ارتباط بین سکته ایسکمیک ناشی از لخته شدن خون و ذرات ریز نظیر آلودگی هوا ناشی از اگزوز اتومبیل ها را نشان داده اند. اما در مطالعات کمی به رابطه بین آلودگی هوا ناشی از تاثیرات لایه اُزن سطح زمین بر نوعی سکته مغزی ناشی از خونریزی پرداخته شده است.
 
در مطالعه اخیر، محققان به بررسی ۵۷۷ بیمار دچار خونریزی داخل مغزی که بین سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ در بیمارستان دولتی ماساچوست آمریکا تحت درمان بودند پرداختند و داده های سلامت بیماران را با میزان آلودگی هوا قبل از سکته شان مقایسه کردند.
 
درحالیکه ریسک خونریزی داخل مغزی بعد از افزایش سه نوع آلودگی هوا، یعنی ذرات ریز غبار، کربن سیاه و دی اکسید نیتروژن، افزایش نیافته بود، اما این ریسک در وضعیت میزان بالاتر اُزن سطح زمین افزایش یافت.
 
اُزن معروف به «اُزن بد» زمانی ایجاد می شود که نورخورشید با دود اگزوز ماشین ها، دودهای انتشاریافته از کارخانه ها و سایر آلاینده ها ترکیب می شود.
 
دکتر «الیسا ویکر»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه هاروارد، در این باره می گوید: «از برخی ابعاد این نتایج بسیار قابل توجه هستند. اسناد و شواهد کمی در مورد تاثیرات اُزن بر خونریزی داخل مغزی وجود دارد. این یافته می تواند فاکتور بسیار مهمی باشد و باید در مطالعات بعدی تایید یا رد شود.»
 
وی در ادامه می افزاید: «این یافته ها نشان می دهد اُزن می تواند دارای پتانسیل تاثیرگذاری بر عروق خونی کوچک تحت تاثیر آنژیوپاتی آمیلوئید مغزی باشد.»
شما هم می توانید در این مورد نظر دهید:
گروه ها