برج ساعت مارکار یزد

برج ساعت رمزآلود

آدرس:
یزد، تقاطع بلوار بسیج و خیابان آیت الله کاشانی، میدان مارکار